Det var en gång en skog

Titeln till detta inlägg har jag faktiskt stulit direkt från en Podcastserie med samma namn som kom 2017. Mer om den längre ner.

Faktum är att titeln tyvärr är på väg att bli en realitet eller kanske t o m redan är det beroende på hur var och en av ser på begreppet skog. Skogsnäringen hävdar att vi aldrig haft mer skog medans andra hävdar att vi nästan inte har några skogar kvar. Jag sällar mig till den senare skaran. De industrialiserade metoderna som idag används i skogsbruket har medfört att den skog där jag, som liten pojke låg i på rygg omgiven av ormbunkar och blickande upp mot trädkronor av gamla tallar, ekar, lönnar och rönnar blir alltmer sällsynt och snart bara finns i de områden vi hunnit skydda. I mina barndoms skogar fanns också småkryp, bär, svampar, fåglar, myrmarker, rinnande vattendrag, fiskar, trollsländor, älgar, rävar och harar. Ja en mångfald där alla fick plats på naturens villkor. Det är alltså värden som försvinner för mig men också för många andra av planetens arter. Skogen som i snabb takt förbrukas och omvandlas till trädplantage skapa naturligtvis andra värden. Eller rättare sagt träden man tar från skogen. De andra värdena är sådant som bara försvinner när ytan markbereds och livsmiljöer tas bort som gör det omöjligt för de arter som tidigare levde i skogen att kunna leva där.

Men om det nu skapa nya värden vad är det?

Träden som huggs ner går i huvudsak till träprodukter, pappersmassa och energi. Det vill säga sådant som vi i vår tur som människor konsumerar och förbrukar. Det innebär i sin tur att vi faktiskt har ett val, och kan påverka skogsindustrin som också styrs av människor, genom vad vi väljer att konsumera.

Varför ska vi bevara skogen som livsplats för en mångfald av arter?

Så här skriver den Europeiska miljöbyrån

“Biologisk mångfald är en benämning på variationen av ekosystem (naturkapital), arter och gener i världen eller i en viss livsmiljö. Den är av yttersta vikt för mänskligt välbefinnande, eftersom den tillhandahåller tjänster som understödjer våra ekonomier och samhällen. Biologisk mångfald är också mycket viktig för ekosystemtjänster – de tjänster som naturen tillhandahåller – såsom pollinering, klimatreglering, översvämningsskydd, markbördighet och produktion av livsmedel, bränsle, fibrer och läkemedel.”

Detta perspektiv är utifrån mänsklig nytta men vi kan också se det utifrån ett etiskt perspektiv. Vilken rätt har vi att bestämma vilka arter som ska få leva eller dö. Varje art har sin rätt att finnas för sin egen skull precis som vi människor har det. Lägger man ihop detta så kan man se att naturen, som vi är en del av, är en helhet och människan är inte på något sätt naturens härskare.

Återkoppla gärna vad du tycker och lyssna gärna på podcastserien – Det ar en gång en skog. Länk till den hittar du här https://soundcloud.com/user-737403106 eller här https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/ny-dokumentarserie-det-var-en-gang-en-skog

Kommentera

Translate »
%d