Skogens själ och tankar för dagen

Idag vandrar jag runt i fjällskogen tillsammans med vännen, fjällguiden och biologen Olle Kvarnbäck. Det finns något fantastiskt med att ha vänner som kan mycket mer än jag inom områden jag är nyfiken på. Målet för dagen är att Olle ska vandra runt i skogen i närheten av fjällstationen i Grövelsjön och se vilka arter han kan hitta. Fokus blir på växter då såväl insektsäsongen som fågellivet har avtagit rejält när kylan kom.

Gamla stubbar och döda träd är en pusselbit som bidrar till det komplexa ekosystemet vi kallar skog. Visste du att en tall under sin levnad och efter sin död är boplats åt närmare 300 olika skalbaggsarter. Dessa arter är inte där samtidigt utan har olika behov under tallens flerhundraåriga levnadscykel och under de århundraden då den sakta förmultnar. Dessa djur är bara ett av många exempel där en art används av en annan till helt livsavgörande saker såsom bostad, mat och plats för fortplantning. Jag , du och andra människor använder tallen i många fall till saker som absolut inte nödvändiga.

Igår tittade jag på dokumentärfilmen ”När Skogen Tystnar” av Marcus Aspsjö. Du kan se den på svtplay här. I filmen får man följa Marcus paddling på Yokun river i Alaska parallellt med inslag från svensk skog samt personer som delar med sig av sina kunskaper och synpunkter om skog, skogsbruk och skogspolitik. En fråga som ställs är – vad är en skog? Är det en samling träd och i så fall hur många träd? Eller är en skog allt vi hittar i skogen såsom blåbär, svampar, mossor, tallar, granar, rönnar, vitsippor etc. Är det i så fall fortfarande en skog om man kalhugger och tar bort träden. Kan man plantera en skog? Ja ni hör, det finns många frågor. Jag tycker Sebastian Kirppu säger det bra i filmen.

 – En skog är ett ekosystem, En skog kan bara existera när skogen själv får bestämma vilken framtid den ska ha, Ett träd måste få leva hela sitt liv och sedan få dö och förmultna på samma plats.

Björk eldticka på en fjällbjörk

Vi är många som på olika sätta är beroende av skogen. Människan är en av dessa arter men det finns många andra som nyttjar skogen för att bo, hitta föda och näring och möjlighet att fortplanta sig. Det är ett myller av arter som liksom vi behöver skogen men också bidrar till att skogen finns. Ett mänskligt stort problem är generellt, sk naturfolk undantagna, att vi inte nöjer oss med att bruka skogen utan vi förbrukar skogen och ersätter den sedan med trädplantage som då inte längre är det komplexa ekosystem som skogen utgör. Skogens själ är borta och därmed har också möjligheten för massor av individer att bo, söka näring och fortplanta sig försvunnit för alltid eller i alla fall för flera tusen år framåt.

Kvanne. En växt vars blad kan användas råa i sallader. Mycket av mat som finns i skogens skafferi nyttjas inte av människan då vi istället ger bort vår tid till någon annan som ger oss pengar för att sedan kunna köpa mat.

När jag hänger med Olle en stund under eftermiddagen ökar min kunskap snabbt och jag lär delvis känna en ny värld med små, små, arter som finns i massor och är helt beroende av skog som ekosystem. Ett av syftena med att Olle är här är att jag vill använda min möjlighet att påverka och ge människor jag möter insikt, kunskap och skapa medvetenhet att andelen skog minskar i snabb takt, att det påverkar oss och många andra, varför den gör det och vad vi kan göra åt det. Jag tror mycket på att skaffa mig kunskap, ge människor kunskap och att försöka inspirera till att de kan uttrycka sin åsikt.

Lär dig mer – Påverka mer – Sprid kunskapen vidare

Jag kände ett behov av att dela dessa upplevelser och tankar i all sin enkelhet och det kommer mer om skogen och de som lever där …. Jag lovar

Kommentera

Translate »
%d bloggare gillar detta: