Dagstursvandra i Dalafjällen

” 3 vandringar i norra Dalafjällen”

 • Grövelsjöfjällen
 • Städjan och Nipfjällets naturreservat vid Idre/Fjätervålen
 • Vedungsfjällens naturreservat

Norra Dalarnas fjällområden erbjuder näst intill oändliga möjligheter för varierade dagstursvandringar. Några är enkla att hitta med tydliga markeringar, några är krävande med mycket vandring uppför och nedför men några av de vackraste hittar du bortom leder och markerade stigar. Här delar jag med mig av några favoriter som delvis använder markerade leder och delvis är omarkerade eller bristfälligt markerade. Det innebär att det kräver viss kunskap i navigering och kan använda karta för att hela tiden veta vart du är och vart du ska härnäst. Är du osäker på det så erbjuder jag heldags kurs i fjällnavigering med karta och kompass samt att du får en massa turtips och hur du ska tänka när du planerar en tur utanför markerade leder. Du hittar mer information om kursen här >>.

Turtips nr 1 Grövelsjöfjällen – Lillvätteshågna runt

Grövelsjön som både är en sjö och en ort är beläget i Dalarnas nordvästra hörn och gränsar till Norge. Vandring i Grövelsjöfjällen innebär ofta att man vandra över gränsen och det finns tack vare ett vägnät massor med möjliga startplatser som ger dig som besökare en mängd möjliga dagsturer. Den tur vi valt att beskriva här går dock helt på den svenska sidan. Då jag under flera år arbetade som ansvarig för guideverksamheten vid STF Grövelsjön Fjällstation så har jag många favoriter i detta område och denna är en av alla.

Startplats: Lövåsen parkering
Slutplats: Lövåsen parkering
Turens längd: ca 14 km

Beskrivning av turen
Parkera din bil på den stora grusparkeringen längst upp vid vägen mot Lövåsens fjällhotell. Lederna startar vid skidspårscentralen som du hittar om du vandrar uppför slänten mot de små stugorna som syns från parkeringen. Nu följer du den kombinerade sommar och vinterleden som går mot Storvätteshågna, Oskarsstugan upp genom fjällskogen. Här är det inledeningsvis mycket sten. En bit ovanför trädgränsen viker en led av mot Foskros men vi fortsätter en liten bit till och tar leden mot Ulvsätern som går i östlig riktning mellan Lillvätteshågna och Djupgravstöten. På vänster sida av leden finns en liten sjö som kallas badsjön och här kan du om du vill göra en avstickare på några hundra meter för ett dopp. Det står en liten skylt längs leden som leder dig fram till sjön. Fortsätt därefter på leden som efter högsta punkten börjar gå svag nedför. Du ser trädgränsen närma sig och har nu Lillvätteshågnas topp snett bakom dig till vänster. Vik av från leden och följ trädgränsen eller strax ovanför denna runt Lillvätteshågna.

Efter några kilometer sluttar slänten brant ner mot den fina ån Foskan och här finns flera fina platser för att njuta av fika och matsäck. Du fortsätter ovanför den branta sluttningen med Foskan inom synhåll och har nu kommit runt till Lillvätteshågnas norra sida. På den norra sidan av ån ser du Dalarnas högsta topp Storvätteshågna. Fortsätt vandra med träden inom synhåll tills du ansluter till en markerade stig som kommer upp från ån. Stigen leder dig vidare till sommarleden som går mellan Lövåsen och Storvätteshågna. På karta är alltid en kombinerad vinter och sommarled markerade med en heldragen linje, en markerade sommarled med tjocka prickar, en vinterled med en tjock streckad linje och en omarkerad stig med små prickar. Vinterled är i Sverige alltid utrustad med röda kryss på stolpar.

Sommarleden från Storvätteshågna som du nu vandrar på korsar efter några kilometer vinterkeden som kommer från Oskarstugan. Här är det lätt att missa att sommarleden korsar vinterleden då många vandrat längs vinterleden och det även blivit en stig där. Fortsätt på sommarleden. Skulle du fortsätta längs vinterleden så leder den också tillbaka till Lövåsen då du längre fram kommer in på leden där du startade. Sommarleden går ner i skogen och tar dig tillbaka till din startplats.

Turtips 2 Städjan och Nipfjällets naturreservat. Idre och Fjätervålen den gamla poststigen

I Städjan och Nipfjällets naturreservat finns två populära dagsturer som sticker ut avseende antal besökare och det är vandring upp till toppen av Städjan och vandring upp till toppen av Nipfjället. Dessa är lätta att hitta om än krävande då det är just toppturer. Den tur vi valt att beskriva här vandras av få är svår att navigera men ger mycket av den upplevelse som naturen i detta fina naturreservat har att erbjuda. Turen går från A till B och kräver därmed transport mellan dessa punkter

Städjan

Startplats: Fjätervålen
Slutplats: Nipfjällets sommarparkering
Turens längd: ca 10 km

Beskrivning av turen

Turen beskrivs från Fjätervålen till Nipfjällets sommarparkering men går naturligtvis lika bra att vandra åt andra hållet. Turen kräver att ni antingen kan ordna med transport till Fjätervålen och sedan från Nipfjällets sommarparkering. Denna fina vandringstur innehåller en del svår navigering samt ett vad över ån Foskan som rinner i dalgången omgiven av de tre 1000 meterstopparna, Fjätervålen, Städjan och Nipfjället.

Parkera bilen vid Fjätervålens stora grusplansparkering. Du start din vandring genom att följa vinterleden norrut som efter någon kilometer viker av mot vänster i nordvästlig riktning. Tidigt på säsongen kan det vara ganska blött på partier av denna sträcka men det går att ta sig fram och det kommer vara värt det. När du närmar dig trädgränsen så ser du en skylt på ett träd till vänster om leden där det står gamla Idrevägen och den pekar mot Idre respektive Lillfjäten. Nu startar lite svårare navigering då stigen inte vandras så ofta så är den bitvis synbar men försvinner då och då. Tappar du bort stigen så är inte det ett stort problem då det bara är att fortsätta upp för slänten och hålla samma riktning till du kommer fram och korsar vinterleden som går upp till toppen av Fjätervålen.

På denna kartbild kan man se vad den gamla postleden går, den prickade linjen , mellan Lillfjäten, norr om Fjätervålen över Foskan för att fortsätta över fjället strax norr om Städjan. Den tur som beskrivs följer postleden till du vandrat över ån för att sedan vika av norrut på leden längs med ån upp mot Svenskfoskdalens fäbod

När du passerar vinterleden upp mot Fjätervålens topp blir postleden om möjligt ännu svårare att följa. Enklast är att navigera med en kompasskurs eller en kartapp med gps. Lyckas du följa den gamla stigen går den mestadels över torra fina marker ner till ån. Vid ån är det dags för ett fotbad men den är lätt att vada över. Vandra därefter utmed leden norrut som går längs med ån till du kommer till den gamla Fäbodvallen Svensfoskdalen. Här tar du stigen till vänster som leder dig upp genom skogen för att återigen komma upp på kalfjället. Stigen följer delvis en bäck och leder dig fram till Nipfjällets sommarparkering som under högsäsong brukar vara full med bilar.

Foskan rinner fint fram genom Dalgången
Turtips nr 3 Vedungsfjällen och Stor-Uckuvålen

Vedungsfjällen är ett område som delas mellan Dalarna och Härjedalen. men naturreservatet är begränsat till Dalarna och följer i öster gränsen mellan de två landskapen. På Lofsdalssidan kan man möta en del besökare som vandrar och cyklar då några cykelleder upp mot och över trädgränsen. På Dalasidan är det inte många som vandrar trots att området erbjuder en väldigt fin miljö. Anledning är nog att de leder som är markerade till största delen är är vinterleder och de stigar som finns är inte alltid så lätta att hitta.

Startplats: Storfjäten
Avslutning plats: Storfjäten
Vandringen längd: ca 12 km

Parkera bilen vid informationstavlan och parkeringsplatsen längst upp i Storfjäten. Från parkering startat flera leder som delar sig längre fram till olika mål. Inledningsvis vandrar du utmed en kombinerad sommar och vinterled upp genom skogen. Vid de sista stugorna viker vinterleden av åt höger om du fortsätter hundra meter till vid stugorna som ligger i överkant på myren så hittar du en stig som går parallelt med vinterleden men på torrare mark. Följ den stigen och efter ca 1,5 km korsar den vinterleden. Nu leder stigen ner mot bron som går över ån Ucklan. Stigen fortsätter på andra sidan bron upp genom skogen och lutningen tilltar något. Ovanför trädgränsen kommer du fram till en bäckravin där stigen fortsätter på andra sidan. Välj istället att följa bäckravinen uppströms så ser du snart toppen av fjället. Den fjällsida som vätter mot dig är brant och lutar bitvis 25-30 grader. Välj istället att hålla till höger och följa kanten upp mot toppen. Följ sedan den andra kanten ner och anslut till stigen som tar dig över bäckravinen. Du vandrar sedan stigen ner till bron som du passerade på vägen upp. Här har du två alternativ. Du kan ta samma väg tillbaka som du vandrade upp eller välja stigen som följer ån nedströms. Den stigen leder dig direkt ner till det stora huset som är vid parkeringen. På vägen passerar du även en bäck med en avlägset belägen liten stuga.

3 reaktioner till “Dagstursvandra i Dalafjällen

 1. Tack för tipsen! Härom veckan vandrade vi “Gamla Idrevägen”, dvs “postleden” i tur 2. Man har ju sett skylten vid leden upp på Fjätervålen och varit lite nyfiken. Den är ganska lätt att följa vid ändpunkterna, speciellt borta vid Nipfjället är den fin, men på mitten ner från Fjätervålen mot Foskan lyckades vi varken se stig eller markeringar över huvud taget.

  1. Så det jag tänkte komma till var att man undrar ju hur stor den var en gång i tiden när postbuden gick där. Svårt att tänka sig att det skulle gått att dra en kärra, t ex.

   1. Hej! Ja svårt att veta. Den har dock används för både post, och troligtvis bar man posten, men stigen användes också av präster samt människor som gick mellan de små byarna. Det finns doktorand/examens uppsats som.jag tagit del av som beskriver stigar och vandringsvägar i Härjedalen där även denna stig finns omnämnd.
    Planer finns.på att markera upp denna stig i sin helhet och vi har en dialog med Länsstyrelsen..
    Mvh Lars

Kommentera

Translate »
%d