Allmänna villkor för bokning, betalning och deltagande

Nedanstående villkor avser Lars Svanerud Fjällguide / Nordryggen Adventure med organisationsnummer 640210-0173.

BOKNING

Bokning sker via Lars Svanerud Fjällguides websida http://www.larssvanerud.com , facebook Lars Svanerud Fjällguide eller epost larssvanerud@gmail.com. Bokningsbekräftelse skickas från Lars Svanerud Fjällguide via epost. Bokning är bindande för bägge parter när första betalning erlagts.

BETALNING

Betalning sker i förskott, undantag kan förekomma se respektive aktivitet, i samband med anmälan till arrangemang. Betalning kan ske till swishnummer 123 547 01 25 eller bankgiro 5600-7404. Vi kan också skicka faktura via epost. Betalningsvillkor är 30 dagar med en dröjsmålsränta på 8%. Ange ditt namn och aktuell aktivitet i meddelanderaden vid betalning.

AVBOKNING AV RESOR, TURER OCH KURSER SOM PÅGÅR ÖVER FLERA DAGAR.

Som kund kan du avboka utan att ange speciell anledning.
Avbokning skall alltid ske skriftligen via epost till larssvanerud@gmail.com.
Vid avbokning senast 30 dagar innan startdatum återbetalas 100% av erlagt belopp förutom en administrativ avgift på 500 kr
Vid avbokning senare än 30 dagar före startdatum sker ingen återbetalning och kunden debiteras priset till 100%.
Undantag kan förekomma och framgår i sådant fall av särskilda villkor för den aktuella kursen eller turen.

AVBOKNING AV TURER OCH KURSER SOM PÅGÅR ÖVER MAXIMALT EN DAG.

Som kund kan du avboka utan att ange speciell anledning.
Avbokning skall alltid ske skriftligen via epost till larssvanerud@gmail.com.
Vid avbokning senast 3 dagar innan aktivitetsdag återbetalas 100% av erlagt belopp.
Vid avbokning senare än 3 dagar innan aktivitetsstart debiteras aktiviteten med fullt pris.

ÄNDRING AV PROGRAM

Lars Svanerud Fjällguide förbehåller sig rätten att ställa in en aktivitet vid för få anmälda deltagare. Vissa aktiviteter är beroende av väder och snöförhållanden och kan komma att flyttas, justeras avseende plats eller ändras avseende tidpunkt. Om aktivitet ställs in på grund av snöbrist betalas hela beloppet tillbaka. Om aktiviteten flyttas och deltagaren inte kan flytta till ett annat motsvarande tillfälle, betalas hela beloppet tillbaka.

FORCE MAJEURE

Lars Svanerud Fjällguide kan inte hållas ansvarig förseningar orsakade av omständigheter som vi inte råder över, till exempel krig, brand, arbetskonflikter, naturkatastrofer, tekniska problem, myndighetsbeslut, pandemiska utbrott, terroristattentat eller liknande oförutsedda händelser.

KUNDENS SKYLDIGHETER

Aktiviteter i fjällmiljö omfattar alltid i visst mått av risk. För att Lars Svanerud Fjällguide skall kunna genomföra aktiviteter är det viktigt att du som kund lämnar sanningsenlig information om dina förkunskaper, hälsa och medicinska aspekter när detta efterfrågas.

Translate »
%d bloggare gillar detta: